OLEA SAĞLIKLI YAŞAM

2024-02-12...

KİFOZ NEDİR ?

Omurga uzandığı hat boyunca birbirini tamamlayan konkav ve konveks kıvrımlardan oluşur. Bu kıvrımlar lumbal bölgede ve servikal bölgede konkavdır ve bu bölgelerde lordozu oluşturur. Torakal ve sacral bölgede konvekstir ve kifozu oluşturur. Sağlıklı bir omurgada torakal bölgede (sırttaki) bu kıvrımın normal kabul edilen değeri yaklaşık olarak 20-45 derece aralıklarındadır.

Kifoz nedir?

Kifoz terimi, sırta yandan bakıldığında fizyolojik olarak normal kabul edilen bu açıların artışını tanımlamak için kullanılır. Bu artışlara bağlı olarak da sırtta anormal derecede bir yuvarlaklaşma ve başın öne,sırtın iyice arkaya pozisyonlandığı  bir eğri gelişir.

 

Kifoz travma gelişimsel -anomaliler, inflamatuar hastalıklar, enfeksiyon hastalıkları ve yanlış postür alışkanlıkları nedeniyle gelişebilir.

 

İki sınıfa ayırarak değerlendirilebilir:Düşük dereceli ve yüksek dereceli. Düşük dereceli eğriler, genellikle postüral deformitelerin sonucunda gelişir ve daha flex bir omurgada pozisyonlamalarla düzelmenin daha kolay olduğu eğriler olarak karşımıza çıkar.

Yüksek dereceli eğriler ise genellikle daha rijit ve az hareketli yapıya sahip eğriler olarak görülebilir.(Scheuermann Kifozu,konjenital kifoz gibi)

 

Postural kifoz: 

Genelde adolesan dönemde fonsiyonel olarak gelişen bir kifozdur. Rijidite yoktur ve yaklaşık olarak 

60° nin altında değerlerdedir.Bu eğrilerde genellikle omurgada herhangi bir yapısal

anomali saptanmaz.

 Scheuermann Kifozu:

Scheuermann kifozu ilk kez Danimarkalı radyolog Holger Werfel Scheuermann tarafından tanımlanmıştır.

Daha çok genç erişkinlerde görülen rijit yani daha az hareket kapasitesine sahip bir kifoz çeşididir .Scheuermann kifozunda 45 dereceyi aşan eğrilere ek olarak omurgada bazı yapısal değişiklikler,hassasiyet ve kas spazmları görülebilir. Ayrıca sırttaki bozulmaya eşlik eden boyun ve bel kısımlarından kaynaklı üst ekstremitede omuz çevresi kaslarında,alt ekstremitelerde de iliopsoas ve hamstring gibi kaslarda spazmatik durumlara rastlanabilir.

Tedavileri nelerdir?

Çok yüksek dereceli ve rijit eğrilerde hekiminizin uygun göreceği şekilde cerrahi tercih edilebilir.Farklı çeşitleri olsa da konservatif tedavide(cerrahi olmayan tedavi yöntemleri) rijit yani daha donuk ve az hareketli olmaları, fonksiyonel yani doğru pozisyonlama ve egzersizlere daha kolay yanıt veren esnek yapıda olmaları önemlidir. Tedavi yaklaşımları ve süreleri bu parametrelere göre şekillenir.